PARDUODU PUDELIU ?UNIUKUS.

PARDUODU PUDELIU SUNIUKUS.

868349797
PARDUODU PUDELIU SUNIUKUS.


Lapkri?io 3d.gim? ?e?i? nyk?tukini? pudeliuk? vada. Vadoje yra keturi patinai bei dvi kalyt?s. Yra trys tamsiai abrikosin?s spalvos pudeliukai, i? j? du berniukai ir viena mergait?(rezervuota) bei trys ?viesiai abrikosin?s spalvos, t.p.du patinai ir viena kalyt? . Trys pudeliukai yra ma?esnio dyd?io, yra tikimyb? kad bus berniukas tojus ir mergait? tojus.
Mama yra abrikoson?s spalvos kalyt?, 35cm dyd?io bei 5 kg. T?vas ?viesiai persikin?s spalvos pudelis, 34cm. 7 kg. Mo?iut? buvo tojus .Telefonas
868349797
PARDUODU PUDELIU ?UNIUKUS. continued »

Ruduo ?ukuosena 2012


Madingiausia ?ukuosena 2012 rudens viduje.
Ruduo ?ukuosena 2012 continued »

Gra?us ,madingas r?dens susi?ukavimas.


Gra?us ,madingas r?dens susi?ukavimas.
Gra?us ,madingas r?dens susi?ukavimas. continued »

Madingas ?ukuosenas prie?mokyklin?s am?iaus mergaitei


Madingas ?ukuosenas prie?mokyklin?s am?iaus mergaitei , tinkantis kaip proginems atvejams, tai ir kasdieniniame su?ukavimui.

NAG? PRIE?I?RA


Gra??s nagai puo?ia rankas. Svarbiausia, ?inoma, ?vara. Nag? prie?i?ra vadinama maniki?ru.
Pirmiausia nagus reikia nubr??inti, suteikti jiems norim? form?, palaikyti rankas 5 minutes ?iltoje muilo vonel?je, paskui pir?tus nu?luostyti servet?le, nagus bei odel? patepti vazelinu. Dabar odel? galima atsargiai pakelti, atstumti ir maniki?ro ?irklut?mis vienu kirpimu apkirpti. Jeigu odel? reguliariai atstumsite, kirpti neb?tinai reik?s.
NAG? PRIE?I?RA continued »

Ruzas veidui


Ruzu da?omi skruostai, imituojamas tikras veido raudonis. Jie b?na skysti, rieb?s, milteli? pavidalo, kieti (kompaktiniai).
Skysti da?ai b?na dviej? tip?: vandens, da??, glicerino ir spirito tirpalai, taip pat emulsiniai, kaip skystas kremas. ?ios r??ies ru?as yra geriausias. Jie kartu da?o ir sumink?tina od?, labai patogus vartoti.
Ruzas veidui continued »

Preparatai ?degimui


Saul? — gyvenimo, sveikatos ir d?iaugsmo ?altinis. Labai i?mintinga senov?s patarl?: „Kur retai pa?velgia saul? da?nai lankosi gydytojas.»
Preparatai ?degimui

Ultravioletiniai saul?s spinduliai biologi?kai labai aktyv?s. Jie ?siskverbia ? ?mogaus od? negiliai, ta?iau j? ?taka orga-nizmui labai didel?. Veikiant ultravioletiniams spinduliams, ger?ja oksidacijos ir med?iag? apykaitos procesai. ?mogaus odoje vyksta ?vairi? chemini? pakitim?: susidaro vitaminai A, D, histaminas ir acetilcholinas — baltym? molekuli? skilimo produktai. Visos tos med?iagos ?sigeria ? krauj?, priklausomai nuo j? kiekio ir organizmo b?kl?s jos gali tur?ti ir teigiamos, ir neigiamos ?takos. Saikingai (pagal gydytojo nurodymus) naudojamos saul?s vonios teigiamai veikia organizm?; nesaikingai — labai kenkia.
Geriausia saul?s voniomis naudotis (tik gydytojui leidusi) i? ryto — nuo 8 iki 11 valandos, prie? tai 2—3 dienas pasinaudojus oro voniomis.
Sveikam ?mogui gydytojai pataria pirm? kart? degintis 4 minutes (2 minutes gul?ti ant nugaros, tiek pat ant pilvo). Kit? dien? po 2 minutes ilgiau ir 1.1, iki 40 minu?i?.
Paj?ryje reikia b?ti trumpiau, nes vanduo daugiau atspindi ultravioletini? spinduli?, negu skleid?ia tiesiogiai saul?.
Sveikstantiems, sergantiems ?irdies-kraujagysli?, hipertonija, plau?i? tuberkulioze, kepen? ir inkst? ligomis, fotoderma-titu, taip pat ma?iems vaikams ir vyresniems kaip 60 met? ?mon?ms saul?je degintis negalima.
?iem? ?degama nuo sniego atsispind?jusiais ultravioletiniais saul?s spinduliais. Ypa? daug ultravioletini? spinduliu ?iem? ir pavasar? b?na auk?tuose kalnuose.
Kai kurie ?mon?s, nors ir ma?iau, vasar? ?dega net b?da*
mi pav?syje.
Paprastai labiau ?degti nori tik ?iauriet?s, o pietietis nori tur?ti balt?, ne?degusi? od?.

L?p? da?ai


L?p? da??, arba pie?tuk?, paskirtis dvejopa: higieniniai (paprastai jie b?na bespalviai), sumink?tina suskeld?jusias l?pas, o dekoratyviniai — pary?kina l?p? spalv? bei j? oval?.
L?p? da?ai continued »

PRIEMON?S NUO VABZD?I? APSISAUGOTI

Daug b?dos pridaro krauj? siurbiantys vabzd?iai (uodai, ma?alai ir kt.), ypa? tose vietov?se, kur jie gausiai veisiasi , taip pat arti mi?k? ir pelki?, dr?gnesniuo-se rajonuose.
Vabzd?iai ne tik trukdo ?mogui ramiai ils?tis, bet ir normaliai dirbti, be to, jie gali sukelti rimt? lig?.
Apsaugai nuo j? buvo si?loma u?simauti ant galvos tankius tinklelius, ta?iau jie labai nepatog?s. Tinkamiausias Pavlovo tinklelis. Jis u?sidedamas ant galvos apdangalo ir dalis veido lieka atvira.
PRIEMON?S NUO VABZD?I? APSISAUGOTI continued »

Kosmetika vaikams


Parfumerijos bei kosmetikos pramon? gamina vaikams specialus preparatus. Vienas j? kremas „Detskij»23. Tai vandens bei riebal? emulsija, kurioje yra benzolo spirito ir eukalipto aliejaus (stipri?, bet nekenksming? antiseptik? ir fitoncid?), ramun?li? ekstrakto, vitamin? A ir D. Jis gerai saugo od? nuo i??utimo, ?erpetojimo, gydo j?. Kremas greit susigeria ir netepa drabu?i?. Skiriamas daugiausia ma?yliams.
Kosmetika vaikams continued »